Το Δάκρυ του Πεύκου,
το προϊόν που καθιέρωσε τη ρετσίνα ως ένα κρασί παγκόσμιας κλάσης,
γιορτάζει 10 χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία του.
Με αφορμή την επέτειο αυτή, το Δάκρυ του Πεύκου και το οινοποιείο μας ανανεώνονται.
Πολύ σύντομα, το νέο μας site θα είναι κοντά σας.

The Tear of the Pine,
the product that established retsina as a world-class wine,
celebrates 10 years since its first release.
On this occasion, the Tear of the Pine and our winery re-brand.
Our new site will be uploaded shortly.

συνεχίστε στην τρέχουσα ιστοσελίδα μας | continue to our current page